Hulp en advies

Hulp en advies
We hebben geprobeerd om jou een beetje te helpen via deze website. Maar dat is niet altijd genoeg. Misschien wil je graag eens praten met iemand over je situatie, je vragen kunnen stellen of gewoon je hart eens luchten. Weet dat je er niet alleen voor staat! Hieronder vind je enkele organisaties waar je bij terecht kan: 
  • ITER is een centrum in Brussel voor preventie, hulp en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben gepleegd, en hun omgeving, kunnen bij deze dienst terecht. Jouw mama of papa, maar ook jijzelf, kan contact opnemen met deze dienst.
  • Bij AWEL! (vroeger de “kinderen-en jongerentelefoon”) kunnen kinderen en jongeren gratis en anoniem terecht voor een gesprek of informatie. Je kan hen bellen, mailen of chatten. Het gratis en anoniem telefoonnummer van Awel is het nummer 102. Mailen en chatten kan via de website: www.awel.be 
  • Bij een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling kan iedereen terecht die bezorgd is om een kind dat op één of andere manier (fysiek, emotioneel of seksueel) slecht behandeld wordt. Er is een vertrouwenscentrum kindermishandeling in elke Vlaamse provincie en in Brussel. Je vindt de contactgegevens op: www.kindermishandeling.org 
  • In een CAW (centrum algemeen welzijnswerk) kan iedereen terecht voor hulp, advies en ondersteuning. Er is zeker een CAW in jouw buurt: www.caw.be
  • Justitieel welzijnswerk is een dienst waar iedereen terecht kan die als dader/verdachte in contact komt met justitie: alle plegers, maar ook hun familie, kunnen er terecht voor informatie en een gesprek. Vraag in het dichtsbijzijnde caw (www.caw.be) naar de dienst justitieel welzijnswerk. Zij kunnen je verder helpen als je bijvoorbeeld vragen hebt rond de gevangenis. 
  • Slachtofferhulp biedt hulp aan kinderen, jongeren en volwassen die slachtoffer zijn van één of andere vorm van geweld, ook seksueel geweld. Je kan er (gratis) terecht voor zowel psychologische, juridische als praktische hulp. De adressen en contactgegevens kan je vinden via: www4wvg.vlaanderen.be/wvg/welzijnensamenleving/slachtofferhulp/adressen of vraag ernaar in het dichtstbijzijnde caw: www.caw.be 
  • Suggnome bemiddelingsdienst: Bemiddeling wil zeggen dat slachtoffer en dader van (seksueel) geweld met de hulp van een neutrale persoon, de bemiddelaar, in gesprek gaan met elkaar over de feiten die gebeurd zijn, maar ook over de achtergrond, en de gevolgen daarvan. Je vindt de contactgegevens op www.suggnome.be