Surfen

Surfen
  • Op www.seksualiteit.be vind je veel info voor jongeren over gezond seksueel gedrag, maar ook over seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
  • www.zwaarweer.nl: Informatie voor jongeren over dipjes en depressie.
  • www.kindonderinvloed.nl: Informatie voor kinderen van ouders met alcohol- of drugsproblemen.
  • www.kopp-vlaanderen.be: Site voor kinderen van ouders met psychische problemen.
  • www.kopstoring.nl: Nederlandse site voor kinderen van ouders met psychische problemen.
  • www.bekijkheteensnuchter.be: Site met informatie voor kinderen van ouders met alcoholproblemen.
  • www.drankjewel.nl: Nederlandse site voor kinderen van ouders met alcoholproblemen.
  • www.kinderrechten.be: Toffe site met alle informatie over je rechten als kind en als jongere.
  • www.life1215.be: Deze website is speciaal bedoeld voor jongeren tussen 12 en 15 jaar en bevat allerlei interessante informatie, gericht op de leefwereld van tieners.
  • kindersite.slachtofferhulp-brussel.be: Op deze site van slachtofferhulp Brussel vind je meer uitleg en informatie voor kinderen die slachtoffer zijn van (seksueel) geweld.